Ψυχοθεραπείες
κατ'οίκον

Μαραντίδης Νικόλαος

Συστημικός Οικογενειακός
Θεραπευτής

T: 6943283718

E. nikkomar@yahoo.com


Η Συστημική ψυχοθεραπεία συνιστά μια πολυπρισματική προσέγγιση, η οποία, αντί να διαχωρίζει και να απομονώνει τα επιμέρους ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να τα κατανοήσει, προσπαθεί να συνδέει και να συνδυάζει τα διαφορετικά συστήματα και πλαίσια ζωής, προκειμένου να προσφέρει, όσο το δυνατόν, διαφορετικές αναγνώσεις των ανθρώπινων ζητημάτων, στο πλαίσιο, εντός του οποίου αυτά εκδηλώνονται. Αποτελεί, επίσης, μια σχεσιακή προσέγγιση, η οποία διερευνά τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων, τόσο στο εδώ και το τώρα, όσο και στο παρελθόν, μέσα από μία μη γραμμική εξήγηση, αλλά βασισμένη στην πολυπλοκότητα, που χαρακτηρίζει τη ζωή μας.